Telefon: 040 527 276 | Elektronski naslov: info@pravnapomoc.si

Categorized as: Uncategorized

Nov video – Osebni stečaji

Vabimo vas k ogledu kratkega posnetka:

Osebni stečaj – brez plačila predujma!

Z novelo ZFPPIPP je predujma za plačilo postopka osebnega stečaja, dolžniku ni več potrebno p

Osebni stečaj

Postopek za uvedbo stečajnega postopka je naslednji: 1. sestavi se poročilo o vašem premoženju, ki jo overite pri notarju, 2. sestavi se predlog za uvedbo stečajnega postopka in predlog za odpust obveznosti, 3. vse skupaj se vloži na pristojnem Okrožnem sodišču

Vložitev predloga za osebni stečaj (skupaj z pripravo vse potrebne

Osebni stečaj

Se soočate z dolgovi, ki jih ne morete več odplačevati? Na vas neprestano pritiskajo upniki?

Osebni stečaj je stečajni postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okviru svojih zmožnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču

Postopek osebnega stečaja

Postopek za uvedbo stečajnega postopka je naslednji: 1. sestavi se poročilo o vašem premoženju, ki jo overite pri notarju, 2. sestavi se predlog za uvedbo stečajnega postopka in predlog za odpust obveznosti, 3. pripraviti je potrebno vlogo za dodelitev brezplačne pravne pomoči oz. za obročno odplačilo takse, 4. vse skupaj se vloži na p

Reklamni plakat

Ponudba izterjave

Zadnje čase se vse več podjetij sooča s problemom neplačništva. Ogromno podjetij se zapira v stečajnih postopkih, upniki pa ostajajo brez poplačanih računov. Stroški odvetnikov in izvršiteljev v izvršilnih postopkih so neprimerno visoki, učinkovitost njihovega dela pa prepogosto nezadovoljiva.