Telefon: 040 527 276 | Elektronski naslov: info@pravnapomoc.si

Osebni stečaj

Za vse informacije smo dosegljivi na telefon:

040/527-276  ali  info@pravnapomoc.si!  

 

Se soočate z dolgovi, ki jih ne morete več odplačevati? Na vas neprestano pritiskajo upniki?

Osebni stečaj je stečajni postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okviru svojih zmožnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Postopki osebnega stečaja:

 

 • Osebni stečaj se lahko vloži v primeru insolventnosti dolžnika*.
 • Pripravimo vam poročilo o vašem premoženju, ki ga overite pri notarju.
 • Predlog za uvedbo stečajnega postopka vam oblikujemo in pošljemo na sodišče.
 • Stečajni postopek lahko traja najmanj 2 leti in ne več kot 5.
 • V kolikor stranka izpolnjuje pogoje sodišče izda sklep o odpustu obveznosti.

 

Pomagamo vam vložiti predlog za osebni stečaj in vam svetujemo ter pomagamo pri reševanju vaših dolgov. V kolikor vam vodimo celoten postopek osebnega stečaja, vam to predstavlja strošek v višini 150 EUR.

 

Za podrobnejše informacije o postopku se lahko kadarkoli obrnete na nas! Pokličite nas na telefonsko številko 040/527-276 ali nam pišite na info@pravnapomoc.si

 

*insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove place; ali je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presegajo 1000 EUR – trajnejša nelikvidnost), ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben (dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti – prezadolženost)


Ovire za odpust obveznosti:

 • če je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kazniva dejanja proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano;
 • če je dajal DURS-u neresnične, nepravilne podatke;
 • če še ni preteklo 10 let od zadnjega osebnega stečaja;
 • če je v zadnjih treh letih pred uvedbo stečaja prevzemal nesorazmerne obveznosti, ali razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo.
 • če dolžnik sodišču ne posreduje poročila o stanju svojega premoženja;
 • če se dolžnik ne drži omejitev svoje poslovne sposobnosti;
 • če ne izpolnjuje svojih obveznosti do delodajalca oz. si ne išče dela, če ni zaposlen.